Classes

DANCE CLASSES

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
Kids batch
(4-7y)
5.00pm-6.00pm5.00pm-6.00pm
Children’s batch
(8-15 years)
5.30pm-6.30pm5.30pm-6.30pm
Adult batch
(16 y & above)
7.30pm-8.30pm7.30pm-8.30pm
Weekend dance
(10 y & above)
4.00pm-5.00pm11.30am-12.30pm
Dance 4 fitness
(15 years & above)
11.30am-12.30pm
11.15am-12.15pm